Circulars :


Circulars :
S.No. Download
1.

स्व सहायता समूह के ग्राम स्तरीय एवं संकुल स्तरीय संघों का गठन | भोपाल पत्र क्र. 3166 दिनांक 21 /04 /2016

2.

Rojgar Mela Disha Nirdesh

3.

Self Employment Marg Darshika

4.

RBI Master Circular

5.

RBI Circular on PSL

6.

RBI Circular Dated 17 Nov. 2011

7.

MPRAF-Skills & Placement Margdarshika-No.3